Naar inhoud Naar navigatie

Algemene voorwaarden van TotaalSport.nl

Verkoopvoorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopovereenkomsten door:

TotaalSport.nl V.O.F.
Wilhelminastraat 44
6942 BM DIDAM
[T] 0316 788000
[e] info@totaalsport.nl
www.totaalsport.nl
Kvk Centraal Gelderland 09176373
BTW  NL8186.98.949.B01
IBAN  NL14 RABO 0140 0617 89
BIC  RABONL2U

Ook actief onder de handelsnaam TotaalFitness.nl
Prijzen
Alle prijzen zijn inclusief BTW. TotaalSport.nl behoudt zich het recht prijsverhogingen aan de koper door te berekenen. De prijzen vermeld op de internetsite www.totaalsport.nl / www.totaalfitness.nl zijn niet bindend en kunnen ten alle tijden worden gewijzigd.
Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend en te gelden voor de aangegeven periode. Eerder of later verleende kortingen binden TotaalSport.nl op geen enkele wijze.
Verzendkosten
Bij orders onder de € 75,00 (incl. btw) berekent TotaalSport.nl € 4,95 verzendkosten. Bij orders boven de € 75,00 worden geen verzendkosten berekend, tenzij anders vermeld (dit geldt alleen voor Nederland m.u.v. de waddeneilanden).
Voor grote aantallen, zware en/of volumineuze artikelen gelden afwijkende verzendkosten. Goederen worden geleverd zoals is gekozen bij de verzendmethode. TotaalSport.nl is gerechtigd de order in gedeelten uit te voeren.
Indien de klant opdracht geeft aan TotaalSport.nl de artikelen in delen (gedeeltelijke levering) te verzenden, kunnen er extra verzendkosten in
rekening worden gebracht.
TotaalSport.nl heeft geen invloed op de tijden wanneer een pakketje afgeleverd wordt. Ook kunnen er geen voorkeuren doorgegeven worden.
Verzenden naar een postbusnummer is niet mogelijk. Wanneer u bij "afleveradres" een postbusnummer heeft staan dan moet u dit wijzigen.
Levertijden
De in orderbevestigingen genoemde levertermijnen zijn te goeder trouw opgegeven, doch zijn niet als bindend te beschouwen. Overschrijding van
de levertermijn, door welke oorzaak ook, geeft de kopende partij niet het recht op ontbinding der overeenkomst, op schadevergoeding en/of niet
nakoming van enig ontstane verplichting.
Betaling
De betaling van het totaal verschuldigde bedrag aan TotaalSport.nl dient te geschieden door middel van de gekozen betaalmethode, tenzij anders is overeen gekomen. Bij de betaalmethode ‘vooruitbetalen’ is de kopende partij automatisch in verzuim wanneer deze na vier weken het verschuldigde
bedrag nog niet heeft betaald. TotaalSport.nl heeft dan het recht de bestelling automatisch te annuleren.
Garantie
TotaalSport.nl staat er voor in dat de geleverde goederen beantwoorden aan de overeenkomst. TotaalSport.nl garandeert tevens dat de goederen voldoen aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Op de garantie kan geen aanspraak worden gemaakt als het defect of slijtage
het gevolg is van nalatig onderhoud, onjuist en/of ondeskundig gebruik of als slijtage kan worden beschouwd.
Retourgarantie producten Verkoop-op-afstand
Afnemer heeft, uitsluitend in de hoedanigheid van thuiswinkelende consument, het recht de afgeleverde, maar niet in gebruik genomen, producten
zonder opgave van reden binnen 14 dagen (afkoelingsperiode) na ontvangst aan TotaalSport.nl te retourneren. TotaalSport.nl zal dan aan de afnemer
de ontvangen (koop)som binnen 14 dagen retourneren, onder de navolgende voorwaarden:
- Op of aan het geleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden documentatie en verpakkingsmaterialen dienen in originele staat te worden gevoegd bij de retourzending.
- De kosten voor frankering (verzendkosten) van de retourzending zijn voor de afnemer; indien producten niet geleverd worden volgens de oorspronkelijke bestelling (verkeerde maat, verkeerde kleur, fabricagefout) dan zijn de retourkosten voor rekening van TotaalSport.nl
Privacy
De door de kopende partij verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van TotaalSport.nl. Het klantenbestand zal gebruikt worden
ter uitvoering en afwikkeling van de bestelling en voor marketingdoeleinden. Aan derden zal geen inzage worden gegeven in het TotaalSport.nl klantenbestand.
Eigendom
Alle goederen blijven eigendom van TotaalSport.nl zolang het totaal verschuldigde bedrag niet is voldaan.
Aansprakelijkheid
TotaalSport.nl is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van onjuist en/of ondeskundig gebruik der geleverde goederen. Voor artikelen die
TotaalSport.nl zelf niet vervaardigd gaat de aansprakelijkheid over op de leverancier van de artikelen.
Algemeen
Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden akkoord gaat. TotaalSport.nl heeft het recht haar
leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Betaalopdrachten voor giro-, of bankinstellingen zijn voor
rekening en risico van degene die de opdracht (dan wel machtiging) tot betaling geeft. Eventuele afwijkingen op de afbeeldingen op onze website in kleur/model kunnen voorkomen.
Nederlands recht
Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.
© 2018 Totaalsport | Webdesign & cms: a&m impact